Публічна оферта

Публічна оферта

ДОГОВІР

про реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта ФОП Бутенко Т.Є.)

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ
1. У дійсній Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (далі - «Оферта») нижченаведені терміни та визначення використовуються однаково у однині та у множині, в наступних значеннях:
1.1. Оферта - дійсна Публічна оферта на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ФОП Бутенко Т.Є.), опублікована на інтернет-сайтах, які належать і (або) перебувають в оренді у АГЕНТА (інтернет-сайтах Агента), за електронною адресою в мережі Інтернет:
1.2. Принципал - юридична особа, яка доручає Агенту від імені Принципала і / або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між наявними у Агента субагентами) і бронювання, оформлення та реалізації (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї оферти;
1.3. Агент - ФОП Бутенко Т.Є., уповноважена особа на підставі укладених з принципалом Договорів надавати послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різні Заходи;
1.4. Покупець - фізична або юридична особа (особи), якій Агентом на умовах, встановлених цією офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;
1.5. Захід - культурно-видовищний захід, в тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт в залі, клубі чи на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якого можливо тільки за пред'явленням спеціального документа - квитка;
1.6. Квиток - документ, що засвідчує право Покупця на відвідування Захоу і містить всю необхідну інформацію про Захід, про виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше, а так само засвідчує право відвідання Заходу) і вартість послуг;
1.7. Номінальна ціна квитка - ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Покупців;
1.8. Система - інформаційна система призначена для оформлення та реалізації Квитків.
1.9. Точка продажу - офіс продажу квитків, а так само офіс продажу квитків, в тому числі належить Агенту, а так само офіси продажу квитків, що належать субагентам і партнерам Агента;
1.10. Сервісний збір - кошти, що стягуються з Покупця при реалізації йому квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту, а так само по інших каналах зв'язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Величина Сервісного збору для кожного квитка визначається Агентом за угодою з Принципалом або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості квитка або фіксованої суми;
1.11. Замовлення - один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;
1.12. Анулювання - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі. Якщо Замовлення не сплачено, то воно анулюється автоматично.
1.13. Сертифікат - це документ, що підлягає обміну на квиток.
1.14. Доставка - комплексна послуга Агента, по переміщенню, перевезенню та адресній доставці квитків до одержувача, що супроводжується інформуванням Замовника і відповідальністю за збереження відправлення.
Стаття 2. Загальні положення
2.1. Справжня оферта регламентує умови і порядок продажу квитків і зобов'язання, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця.
2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі її повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.
2.3. З метою придбання Квитків у Агента юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способами. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом і юридичною особою.
2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома за допомогою опублікування на інтернет-сайтах Агента за електронною адресою в мережі Інтернет: ticketsroom.ua і (або) в Точках продажів. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.
2.5. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайти Агента: ticketsroom.ua, так і в Точках продажів, і не залежать від форми оплати.
Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, реалізації та доставки (останнім за додаткову плату, що стягується, крім Сервісного збору) Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту - Послуги).
3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.
3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і (або) інших осіб, що діють від його імені і за його дорученням або від свого імені, але за дорученням Принципала, в тому числі в зв'язку з реалізацією такими особами Квитків, а так само за організацію, сам факт проведення та зміст Заходу.
3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (в разі надання послуг з доставки квитків) та адресу електронної пошти.
Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених цією офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроково.
Стаття 4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті пункту 4.3. цієї Оферти (акцепт оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і в повному обсязі.
4.2. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само у разі придбання квитка за допомогою мережі Інтернет, по телефону або в Точці продажу шляхом послідовного здійснення всіх наступних дій: вибір Заходу, категорії квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.
4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов оферти без будь-яких вилучень і (або) обмежень і рівнозначно висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).
Стаття 5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів запропонованих Агентом, інформацію про які наведено на інтернет-сайтах Агента: ticketsroom.ua
5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента або в його касу, або касу його офіційних представників (в тому числі субагентов).
5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, що виготовлена на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється при порушенні Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.
5.4. При дотриманні всіх умов цієї Оферти і після оплати Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у квитку умовах.
Стаття 6. ДОСТАВКА КВИТКІВ
6.1. Передача квитків Покупцеві здійснюється наступними способами на вибір Покупця:
• на електронну пошту покупця Агентом відправляється лист, як додаток до якого знаходиться бланк електронного квитка з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати. Зазначений бланк квитка дає право Покупцю на відвідування обраного заходу та пред'являється на вході.
• доставка квитка кур'єрською службою за додаткову оплату такої послуги.
Стаття 7. Анулювання ЗАМОВЛЕННЯ
7.1 Анулювання замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:
• відмова Покупця від оформлення Замовлення;
• відсутність оплати протягом 15 хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;
• відсутність оплати протягом 1 (однієї) доби після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;
• при замовленні кур'єрської доставки кур'єр не зміг здійснити передачу Квитків Покупцеві у зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою.
Стаття 8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
8.1. Повернення Номінальної ціни квитка Покупцеві здійснюється ОРГАНІЗАТОРОМ і лише в разі скасування або переносу Заходу.
8.2. Повернення Сервісного збору Агентом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість доставки Квитків, якщо послуга по доставці була додатково замовлена Покупцем.
8.3. Повернення грошових коштів, внесених Покупцем в якості оплати Номінальної ціни квитка, в зв'язку з тим, що Агент при реалізації квитків на Захід діє від імені і за рахунок Принципала, здійснюється Принципалом самостійно або особою, ним зазначеною, на умовах, встановлених цією статтею.
8.4. Агент зобов'язується на вимогу Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальної ціни квитка. У разі якщо зазначена особа Агенту невідома він зобов'язаний на вимогу Покупця направити Принципалу відповідне звернення з вимогою вказати відповідальну за повернення Номінальної ціни квитка особу. У розумний термін після отримання відповіді від Принципала, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) робочих днів з зазначеного моменту Агент зобов'язаний надати копію відповіді Принципала Покупцеві. Положення цього пункту не впливають на права Покупця самостійно звернутися до Принципалу за роз'ясненнями.
8.5. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення Номінальної ціни квитка, а також особа, яка зобов'язана здійснювати таке повернення, до нього доведені в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.
Стаття 9. Права та обов'язки сторін
9.1. Покупець має право:
9.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість квитків на Заходи та розміри Сервісного збору, інших офіційних квиткових операторів і приймати рішення про придбання квитків у Агента.
9.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявні категорії Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на інтернет-сайтах Агента: ticketsroom.ua
9.1.3. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих Агентом на інтернет-сайтах Агента: ticketsroom.ua. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
9.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента по контактам Агента.
9.2. Покупець зобов'язаний:
9.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.
9.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він набуває Квитки.
9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента та його співробітників за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення, так як сам не переконався в його коректності. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг і продажу квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.
9.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.
9.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Агенту, Принципалу, Організатору.
9.2.6. Не публікувати фото / зображення квитка в інтернеті і соціальних мережах.
9.3. Агент має право:
9.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.
9.3.2. При відмові Покупця прийняти справжню Оферту на викладених в ній умовах, відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і наданні Послуг.
9.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець виробляє з'єднання з Агентом (його офіційним представником).
9.3.4. Виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення інтернет-сайтів Агента: ticketsroom.ua, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування інтернет-сайтів, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до інтернет -Сайту.
9.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.
9.3.6. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця вартість Сервісного збору. Вартість доставки Покупцем оплачується окремо.
9.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати квитка і Послуг перед тим, як зробити продаж і видачу квитка на руки.
9.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Пропоновані можливості відмовити йому у подальшому наданні Послуг.
9.4. Агент зобов'язаний:
9.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.
9.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення / оплати / отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на інтернет-сайтах Агента: ticketsroom.ua, і надає в Точках продажів.
9.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до послуг, які надаються Агентом.
9.4.4. Не передавати персональні дані третім особам і не використовувати в інших цілях.
Стаття 10. Відповідальність
10.1. Агент не несе відповідальність за перенесення, заміну або скасування Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, а так само стороною за угодою, укладеною між Принципалом і Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім квитка.
10.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по Оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом і Покупцем з метою реалізації квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.
10.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця і / або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.
10.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих ним своїх даних.
10.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.
10.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань по Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
Стаття 11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
11.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директора, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли внаслідок продажу квитка або отримання Послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.
11.2. Всі претензії в зв'язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.
Стаття 12. Вирішення спорів
12.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обгрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що поступила, розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.
12.2 При неможливості досягнення згоди у суперечці, що виникла, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.
12.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.
Стаття 13. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
13.1. Оферта вступає в силу з дня її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.